สตม. จัดใหญ่ เจ้าภาพประชุม ตม.อาเซียน DGICM ครั้งที่ 26
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ สตม. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ผู้นำ ตม.อาเซียน หรือชื่อเป็นทางการว่า “การประชุมอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล กระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (DGICM) ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง”... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/2586154/

ในวันที่ 7-11 ส.ค. 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ สตม. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ผู้นำ ตม.อาเซียน หรือชื่อเป็นทางการว่า “การประชุมอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล กระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (DGICM) ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง” (THE 26th ASEAN DIRECTORS-GENERAL OF IMMIGRATION DEPARTMENTS AND HEADS OF CONSULAR AFFAIRS DIVISIONS OF MINISTRIES OF FOREIGN AFFAIRS MEETING (26th DGICM) AND ITS RELATED MEETINGS) ซึ่งเรียกชื่อย่อสั้นๆ ว่า “DGICM”... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/2586154/

● DGICM คืออะไร ?
DGICM คือ การประชุมผู้นำระดับอธิบดี หรือ ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง หัวหน้ากรมการกงสุล ในกลุ่มประเทศอาเซียน 11 ประเทศ รวมประเทศติมอร์เลสเต ซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนล่าสุดเข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยเริ่มมีการประชุมกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 หมุนเวียนกันเป็นประเทศเจ้าภาพ โดยจัดประชุมกันทุกปี ซึ่ง 10 ปี ถึงจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง โดยปีนี้ สตม. ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในนามของ สตช. และที่พิเศษไปกว่านั้น คือ ในเวทีประชุมครั้งนี้จะมีเลขาธิการอาเซียน ประเทศออสเตรเลีย และประเทศคู่เจรจา +3 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมประชุมด้วย

● ประเด็นการประชุมหารือ ?
การกำหนดหัวข้อประเด็นการประชุมจะเป็นไปตามหัวข้อสารัตถะสำคัญ ได้แก่
– การประชุมอาเซียนว่าด้วยหัวหน้าด่านหลักตรวจคนเข้าเมือง (ASEAN Heads of Major Immigration Checkpoints Forum หรือ AMICF)
– การประชุมหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการลักลอบขนคนเข้าเมือง (Heads of Specialist Unit on People Smuggling Meeting – HSU)
– การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการข่าวหน่วยตรวจคนเข้าเมือง (ASEAN Immigration Intelligence Forum หรือ AIIF)

นอกจากนั้น ยังมีเวทีการประชุมกับประเทศคู่เจรจาอีก 2 เวที ได้แก่
– การประชุมในกรอบทวิภาคี DGICM กับ ออสเตรเลีย
– การประชุมในกรอบทวิภาคี DGICM กับ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งจะมีการประชุมเต็มคณะโดยอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุลกระทรวงการต่างประเทศด้วย... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/2586154/

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 104,028