ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

Visitors: 120,551