Crime Update

อัพเดต ข่าวการจับกุม และสถานการณ์การปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ


  • News01.JPG
    ข่าวการจับกุม และสถานการณ์การปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง ภายในประเทศ @ตม.สุวรรณภูมิ รวบหนุ่มปากีฯ ใช้พาสปอร์ตปลอม เตรียมเดินทางไปแคนาดา @ตม.รวมหนุ่มปากีฯ ถือพาสปอร์ตแคนาดาปลอม สารภาพซ...

  • 84520-004-C6BB2700.jpg
    ข่าวการจับกุม และสถานการณ์การปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง ในต่างประเทศ
Visitors: 122,214