Inter News

ข่าวการจับกุม และสถานการณ์การปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง ในต่างประเทศ

   
     

 

     
     
     

  • News01.JPG
    ข่าวการจับกุม และสถานการณ์การปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง ภายในประเทศ @ตม.สุวรรณภูมิ รวบหนุ่มปากีฯ ใช้พาสปอร์ตปลอม เตรียมเดินทางไปแคนาดา @ตม.รวมหนุ่มปากีฯ ถือพาสปอร์ตแคนาดาปลอม สารภาพซ...
Visitors: 118,074