โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้าง

อัตรากำลังพล

ผู้บังคับบัญชา


พล.ต.อ.ต่อศักดิ สุขวิมล
ผบ.ตร.

พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
ผบช.สตม.

พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี
ผบก.ตม.๒
 

ผู้บังคับบัญชากองกำกับการสืบสวนปราบปราม
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๗


พ.ต.อ. ณัฐกิตติ์ มีสุข
ผกก.สส.ปป.บก.ตม.๒
 

พ.ต.ท. ภัทราดร ภิรมย์ภู่
รองผกก.สส.ปป.บก.ตม.๒

พ.ต.ท. นวสินธุ์ ล่ำสัน
รองผกก.สส.ปป.บก.ตม.๒
 
 

พ.ต.ต. สุกานต์ นิ่มเจริญ

สว.สส.ปป.บก.ตม.๒
ชุดปฏิบัติการ ๑

พ.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ เข็มนาค
สว.สส.ปป.บก.ตม.๒
ชุดปฏิบัติการ ๒

ว่าที่พ.ต.ต. ดิษภัท เรืองหัตถาการ
สว.สส.ปป.บก.ตม.๒
ชุดปฏิบัติการ ๓

พ.ต.ต. ประกิจ ปิ่นรุ่งโรจน์
สว.สส.ปป.บก.ตม.๒
งานธุรการ

พ.ต.ท.หญิง วันเฉลิมขวัญ นาพุก
สว.สส.ปป.บก.ตม.๒
งานธุรการ
 
 
 
Visitors: 120,551